Kalite & Değerlerimiz

Hizmet ve Kalite Anlayışımız:

1)  Müşterilerimiz ile onların tüketicisi konumundaki kişilerin ihtiyaç ve beklentilerini hızlı, doğru algılar; daha iyi ve mutlu bir yaşama yönelik isteklerini karşılamakta hızlı, kararlı, tutarlı davranırız.

2)  Hizmetimizi kesintisiz, temizlik ve sağlık kurallarına uygunluğu (hijyen) öncelikli düşünerek sürdürürüz.

3)  İşimizi ilgilendiren yenilik ve değişimleri, sürekli gelişme anlayışıyla, yaratıcılığımızı katarak izler, değerlendiririz.

4)  Müşteri memnuniyetinin büyük önemi nedeniyle hizmetlerimizi iç-denetim sistemimizle denetler, olumsuzlukları önceden sezerek ortadan kaldırır, yine de sorun çıkması halinde bunları derhal kalıcı, kararlı yöntemlerle çözümleriz.

 

İnsan Kaynağımız ve Çalışma Anlayışımız:

1)  Tüm deneyim, bilgi ve birikimimizi, hizmet ve kalite standartlarımızı yükseltmek için kullanırız.

2)  Yalın yönetim şeması, açık iş süreçleri ve görev tanımları ile veriye-bilgiye dayalı olarak çalışırız.

3)  Açık iletişimin güven ve başarıyı getiren ana etken olduğuna inanırız.

4)  Çalışmalarımız sırasında sürekli ve anlaşılır biçimde bilgi akışı sağlar, bilgiyi paylaşırız.

5)  Çalışmalarımızı daha değerli ve yararlı kılmak için, teknolojik gelişmeleri tüm alanlarda etkin biçimde izler, kullanırız.

6)  Çalışmalarımızı ve sonuçlarını açık, anlaşılır geribildirimler ve raporlarla destekler, bu bilgilerin önemini, değerini bilir; işyerimizi geleceğe taşımak konusunda yönlendirici olduklarını biliriz.

7)  Zamanı yönetmek konusunda titiz davranırız.

8)  Kendi işimize de, başkalarının yaptıkları işlere de saygı gösterir; işimizi, ilkelerimizden ödün vermeden, güleryüzlü bir ciddiyetle yaparız.

9)  İşyerindeki bağlılık, güven, sahiplenme, benimseme, aitlik duygularının önemine inanır, bir “aile” olmanın değerini biliriz.

10)  “Bireysel başarılar geçici, kurumsal başarılar kalıcıdır” düşüncesiyle yardımlaşır, paylaşır, birlikte hareket etmenin bizi daha güçlü kılacağına inanırız.

11)  Kurumsal kültür değerlerinin, amaç ve hedeflerin, çalışanlardan beklentilerin açık, net, anlaşılır biçimde ifade edildiği; çalışanların yaratıcılık ve fikirlerine değer verildiği bir ortamda daha rahat, özgüvenli, katılımcı, başarılı çalışmaların yapılacağı görüşünü paylaşırız.

12)  Yaptığımız her işi kayıt altına almaya özen gösteririz.

13)  İnsan kaynağımızın ve yetişmiş insangücümüzün en önemli değerlerimizden biri olduğuna inanırız.

 

Etik-Ahlâk Anlayışımız:

1)  İnsanın değerine inanır, insana değer verir, insanlar arasında ayrım yapmayız.

2)  Sosyal, kültürel değerlere saygı gösterir, bizim sosyal, kültürel değerlerimize de saygı gösterilmesini bekleriz.

3)  İş ahlâkı ve hukuk kurallarına, yasalara uygun biçimde davranır; dürüstlüğe, doğruluğa, adalete, hak kavramının gücüne önem veririz.

4)  Saygınlığın, itibarın ancak güven yoluyla sağlanabileceğini bilir, bu inançla hareket ederiz.

5)  Kültürümüzün yanı sıra kurumumuzun geçmişini, tarihçesini önemser, gelecek kuşaklar için onun geleneklerini bugünden yaratmak yükümlülüğünde olduğumuza inanırız.

6)  Dürüst, doğru, açıksözlü davranış ve iletişimi savunuruz.

 

Çevre Bilincimiz, Sosyal Sorumluluk Anlayışımız:

1)  Tüm faaliyetlerimizde doğaya, çevreye saygı bilinciyle hareket ederiz.

2)  Bireysel ve toplumsal yaşamın kalitesini arttırmaya yönelik olarak çağdaş eğitime, spora, kültür ve sanata destek vermek konusunda duyarlıyız.

3)  Vatan sevgisi ve toplumsallık bilinci ile hareket ederiz.