Kurumsal

Kurumsal Kültür Anlayışımız

Toplumsal yapıların, bireysel istek ve beklentilerin hızla değişime uğradığı günümüz dünyasında, her şeyin hızla ulaşılabilirliği ve tüketilebilir olması, ticaret-ekonomi alanında acımasız rekabet koşullarına, değişken insan davranışlarına, karmaşık insan ilişkilerine yol açmıştır.

“Kültür”, insana ait maddi-manevi tüm değerleri kapsayan, dünya görüşü-yaşam felsefesi bağlamında sürekli değişim içinde olan eğilim, yaklaşım, düşünce ve davranışları biçimleyen dinamik bir kavramdır. “Kurum Kültürü” kavramı ise, bir işyerinde çalışanların ortak tavır ve yaklaşım biçimini belirleyen alışkanlık, inanç, tutum, değer ve davranışların bütünüdür.

Her işyerinin kendine özgü, iyi ya da kötü bir kültürü vardır. Başarılı bir kurum/şirket kültürü ise ancak dürüst ilişkiler, açık-etkin bir iletişim, çalışanların karar sürecine katılımı, çalışanlar arasındaki uyum, yetki ve sorumlulukların akıcı, akılcı biçimde dağıtımı ile oluşturulabilir.

Kurum/şirket kültürü, o kurum ya da şirketin karakteridir, kişiliğidir. Bunu, o kurum ya da şirketin logosundan dekorasyonuna, çalışanlarının giyim tarzından konuşma biçimlerine, yönetim şemasından iş ve tanımlarına, iletişim biçiminden takım çalışması anlayışına kadar birçok alanda gözlemleyebiliriz.

Hangi bağlamda olursa olsun, güzel sözler, açıklamalar, hayata geçirilemedikleri sürece göstermelik kalmaya mahkûmdurlar. Çok iyi planlar, uygun-doğru amaçlar, üstün hedefler… gerçek düşünce ve davranışlarla örtüşmediği, çalışanlarca paylaşılmadığı sürece bir işe yaramazlar. Bu noktada açık iletişimin, dürüst ilişkilerin önemi, değeri bir kez daha ortaya çıkar.

 

Varlık Nedenimiz (Misyon)

İşyeri yönetimlerinin, çalışanları ile müşterilerine aracısız, kesintisiz biçimde içecek-yiyecek hizmeti sunmak suretiyle onlara verdikleri değer ve önemi vurgulayabilmelerini, dolayısıyla daha mutlu çalışan ve müşterilere sahip olmalarını sağlamak amacıyla otomatik içecek-yiyecek makineleri (otomat) kiralama, bu makineler için sürekli ürün beslemesi-dağıtımı ve otomat bakım servisi hizmeti vermektir.

 

Amaç ve Hedeflerimiz (Vizyon)


a)Her gün daha fazla sayıda insanı mutlu etmek ve en üst düzeyde memnuniyeti sağlamak için sektörümüzü ilgilendiren alanlarda bilgi, deneyim ve hayalgücümüzü kullanarak gelişmek, satış sonrasında da ürün ve hizmetlerimize sahip çıkmak,

b)Evrensel kalite ve sağlık kuralları standartlarından ödün vermeden sürekli gelişmeye açık olmak,

c)Ürün-hizmet kalitesindeki artışın çalışanlardan başlayacağı bilinciyle çalışanların kişisel gelişimlerini destekleyerek yetenek ve yaratıcılıklarından yararlanmak,

d)İnsanı temel alan düşünceyle iş ahlâkından, dürüstlükten, araştırıcılık ve çalışkanlıktan ödün vermeyerek çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, sektörümüz için güven, istikrar, saygınlık, güç simgesi olarak anılan kuruluşlar arasında yer almak,

e)Kazanımlarımızı, sektörümüzde ve/veya faaliyet alanımızda, katma değeri yüksek, yenilikçi, başka yatırımlara yönlendirmektir.